0
Din Kurv

Hvad er lydterapi og frekvensmedicin?

Lydterapi, frekvenser og vibrationer

Kært barn har mange navne. På Corrective Sounds-Akademiet benytter vi mange forskellige frekvenser og vibrationer i vores behandlinger fra bl.a. udvalgte syngeskåle, klokker, gongs, farver og æteriske olier. Vha. en sundhedsprotokol kan vi identificere hvad og hvor kroppen har svært ved selv at få genskabt balance. Samt hvilke frekvenser klienten har brug for, for at kroppen kan komme forskellige gener, symptomer og sygdomme til livs.

Vi véd, at kroppen kan hele sig selv. F.eks. hvis vi skærer os i fingeren, så heler såret for det meste ret hurtigt. Men der kan være faktorer, der forstyrrer kroppen, så den kommer ud af balance. Forstyrrelserne opstår som energiblokeringer i kroppen og kan skyldes mange forskellige faktorer. Det kan være negativ energi fra andre, traumatiske minder, indre sabotørerne og alle former for toksiner, uheld fra sportsaktiviteter mm. Blokeringerne reducerer strømmen af energi og viser sig ved forskellige symptomer, herunder smerter, træthed, lav vitalitet, forvirring, langsom tænkning, manglende klarhed i tankerne, depression, dårlig hukommelse og mange andre skavanker.

At supplere med frekvens-/energimedicin er stadig ganske nyt i Danmark, frem for kun at benytte medicin og kirurgi som behandlingsmetode. Ofte formoder vi, at ‘sygdom’ enten er noget fysisk eller psykisk – og ikke ubalancer i kroppens energimatrix.

Fremtidens medicin er lydterapi/frekvensmedicin

Alt er energi. Det vil sige, at alt vibrerer ved en særlig frekvens. En stol vibrerer ved en lav frekvens. Det samme gør følelserne skyld og skam. Glæde og fredfyldte tanker og følelser vibrerer ved høje frekvenser. Kroppen, dens knogler, muskler, sener og blod vibrerer også ved specifikke frekvenser. Da kroppen består af optil 75% vand, kan vi vha. bestemte frekvenser sætte svingninger i gang i kroppen, så kroppens egne selvhelbredende kræfter tager over. 

Ifølge østlig tradition cirkulerer livsenergien i kroppen. Hvis energien blokeres, nedsættes vores livsenergi og alt stagnerer og kroppen udvikler symptomer og med risiko for udvikling af sygdomme. Behandlingsmetoden benytter en udviklet sundhedsprotokol og en muskeltestteknik, der kan identificere disse blokeringer/ubalancer i kroppen – såvel de fysiske, kemiske, psykiske, energimæssige og arvelige. 

“I alle kulturer i alle medicinske traditioner, der har eksisteret før vores egen, blev al helbredelse udført ved at sætte energien i bevægelse”. [Albert Szentz-Györgyi (1893-1986), nobelpristager]

Hvad er lyd?
Vi er omgivet af lyd fra vi står op og til vi går i seng. I modsætning til resten af kroppen, sover vores ører aldrig. Lyd er vibrationer, som bevæger sig som bølger gennem luft, væske eller et fast stof. Mennesket kan kun høre vibrationer, der rammer øret med et tilpas stort tryk inden for et begrænset frekvensområde på mellem 20 og 20.000 hertz (Hz). Lyde uden for dette frekvensområde kaldes infralyd (under 20 Hz) og ultralyd (over 20.000 Hz), som mange dyr kan høre. De usynlige vibrationer (lyde) kan få os til at føle både glæde og ubehag. De kan skræmme livet af os. De kan stresse os, men de kan også berolige os. Lyd kan helbrede og lyde kan gøre os syge. Vi lever i en verden fuld af lyde, der konstant påvirker os. På trods heraf får livets lydside ikke den store opmærksomhed. Vi lægger slet ikke mærke til, hvor meget lyd betyder, og hvordan lyd virker på os i hverdagen.

"Musik er på mange områder et effektivt og fleksibelt supplement til traditionel medicinsk behandling og har en række fordele: Musik er billig i brug, kan tilpasses den individuelle patient og har ingen bivirkninger"

― Peter Vuust, Aarhus Universitet―

Foto: Hreinn Gudlaugsson

Lydbehandling anvendes allerede i sundhedsvæsenet

Det er ikke nyt at benytte frekvenser til medicinsk behandling. Den internationale forskningsgruppe MusiCure med bl.a. den norske læge Audun Myskja har i 20 år udviklet gode resultater med forskning i musik som helbredelse. MusiCure er skabt af musiker og komponist Niels Eje og har vist sig at være angst-, stress- og smertereducerende. Musikken reducerer også behovet for medicin, nedsænker kortisolniveauet og korter restitution efter operation samt øge oxytocinniveauet. Musikken bidrager også med en følelse af ro, motivation og inspiration. MusiCure-musik benyttes på hospitaler og i flere ambulancer. Læs meget mere her https://musicure.dk/httpommusicuredk

Også forskergruppen ”Musik in The Brain” ledet af hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust ved Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium har succes med deres forskning. Gruppen undersøger, hvad der sker i hjernen, når vi lytter til, synger og spiller musik sammen. Målet er at blive klogere på og udnytte den nye viden til bl.a. smertelindring hos Parkinsonpatienter, men også til rehabilitering efter slagtilfælde og hjælp til mennesker med autisme.

At spille musik og lytte til musik har også en betydning for indlæring og det forventer forskningsgruppen at kunne bidrage med viden om. Alt i alt åbner den nyeste forskning spændende perspektiver for forståelsen af sammenhængen mellem musik, sundhed, intelligens og trivsel og for anvendelsen af musik i klinisk sammenhæng.

Der er allerede sikker viden om musiks positive effekt og om de områder, hvor der stadig er behov for mere forskning. Via hjernescanning i dag ved vi, f.eks. hvor en følelse eller et stykke musik registreres i hjernen. Senest i 2022 modtog en overlæge fra Holbæk Sygehus penge til forskning i lydbehandling af patienter ramt af senfølger efter covid 19-infektion.

Fremtidens energimedicin har til formål at neutralisere sygdomsfremkaldende svingninger. Og genoprette de rette svingninger i kroppen, så kroppen genetablerer sin funktion, og du genvinder din sundhed og livskvalitet. Elektromagnetiske felter er således af største betydning for vores sundhed.


Corrective Sounds-Akademiet

Er det eneste uddannelsessted i Danmark, hvor frekvensmedicin øjeblikkeligt fjerner flere gener og symptomer i én og samme behandling. I alt skal forventes to-fire behandlinger.