0
Din Kurv

Forskning i CS

Corrective Sounds-metoden er en eklektisk og holistisk metode, der både bygge på gammel sundhedsviden og nyere forskning. Særligt forskning inden for musikterapi har i den grad spillet en afgørende rolle for, hvordan CS-metoden i dag fremstår. Løbende bliver CS-behandlernes sundhedsprotokol ændret, når videnskaben gør sig nye erfaringer.

Behandling med lyd benyttes allerede flere steder i sundhedsvæsenet. Den internationale forskningsgruppe MusiCure med bl.a. den norske læge Audun Myskja og danske hospitalslæger har udviklet gode resultater med forskning i musik som helbredelse. MusiCure er skabt af musiker og komponist Niels Eje og har vist sig at være angst-, stress- og smertereducerende. Musikken reducerer også behovet for medicin, nedsænker kortisolniveauet og korter restitution efter operation samt øge oxytocinniveauet. Musikken bidrager også med en følelse af ro, motivation og inspiration. MusiCure-musik benyttes på hospitaler og i flere ambulancer.

Læs mere her https://musicure.dk/httpommusicuredk

Et andet spændende forskningsprojekt inden for forskning i musik er Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music in the Brain, der ledes af hjerneforsker og komponist Peter Vuust ved Aarhus Universitet.

Læs mere her https://musicinthebrain.au.dk/

Der er allerede sikker viden om musiks positive effekt og om de områder, hvor der stadig er behov for mere forskning. Via hjernescanning i dag ved vi, f.eks. hvor en følelse eller et stykke musik registreres i hjernen. Senest i 2022 modtog en overlæge fra Holbæk Sygehus penge til forskning i lydbehandling af patienter ramt af senfølger efter covid 19-infektion.

Fremtidens energimedicin har til formål at neutralisere sygdomsfremkaldende svingninger. Og genoprette de rette svingninger i kroppen, så kroppen genetablerer sin funktion, og du genvinder din sundhed og livskvalitet. Elektromagnetiske felter er således af største betydning for vores sundhed.

Corrective Sounds ApS har et brændende ønske om at indgå i relevante forskningsprojekter med udgangspunkt i CS-metodens virkefelter. Har du/I noget, du tænker, kunne være relevant. Så tøv endelig ikke med at kontakte os.
Vi stiller gerne ressourcer til rådighed.

 

Corrective Sounds ApS
Tlf. +45 2072 7090
Mail: adm@correctivesounds.com