0
Din Kurv

Om Corrective Sounds Metoden

Skrevet af Ellen Eriksen

Jeg har brugt over 30 år på at forstå det her: Vores tanker skaber vores følelser og vores følelser bestemmer vores energivibration/-niveau i vores krop. Ser du kroppen består ikke kun af et skelet, muskler osv. Den består også af en energimatrix – som også videnskaben dagligt bliver klogere på.  

Corrective Sounds-metoden er inspireret af min australske læremester, komplementær behandler Cameron Dawson, som behandlede min søn for ADHD i 1990’erne med stor succes. CS-metoden er en blanding af ny og gammel sundhedsviden og moderne vestlig viden om kroppens anatomi, fysiologi og patologi. Jeg har siden australierens død i 2004 videreudviklet behandlingsmetoden, så den i dag fremstår som en systematisk selvstændig anerkendt metode, Corrective Sounds-metoden.

CS-metoden tager afsæt i energi- og frekvensmedicin. Den bygger på forskning inden for lydes evne til at helbrede kroppen. Vha. en udviklet sundhedsprotokol og en muskelteknik kan behandleren identificere kroppens ubalancer – både de fysiske, kemiske, psykiske, energimæssige og arvelige. Behandleren identificerer ved hjælp af muskeltests, hvilke bestemte (lyd)frekvenser, der skal benyttes for at opnå den korrigerende og lindrende effekt, så kroppens selvhelbredende egenskaber kan genetableres. Lydfrekvenserne stammer fra gamle syngeskåle, klokker og horn. Andre frekvenser stammer fra mange forskellige farver, sten og æteriske olier. Fra ind- og udland er det dokumenteret, at lyde har en afgørende indflydelse på såvel vores psykiske som fysiske velbefindende.

Metoden har været praktiseret i Danmark siden år 2000 og er egnet til behandling af mennesker i alle aldre med mange forskellige symptomer. Små børn testes igennem en voksen.

Et typisk behandlingsforløb

Mødet med Corrective Sounds-metoden er en enestående oplevelse, som flytter ens billede af kroppen. At kroppen har en stemme og en hukommelse ved kun de færreste. At se og opleve hvordan kroppen indeholder alle svarene til, hvordan den selv kan komme i balance igen og helbrede sig selv – udenom vores bevidsthed. Det er imponerende at mærke og opleve på egen krop. Derudover kræver behandlingsmetoden ingen uoverkommelig indsats som klient, hvis blot man følger kroppens anvisninger. Kan man blot ligge stille på en briks, alt imens kroppen svarer for sig via en muskeltest. Lytte til lyde af f.eks. et horn eller andre instrumenter. Herefter med regelmæssighed fortsætte med at lytte til specifikke lydfiler, der er designet til hjemmebehandling. Samt måske indtage et kosttilskud f.eks. med tarmflorabakterier i en periode, så kan kroppen helt på egen hånd klare resten meget effektivt. Jeg anbefaler behandlingsmetoden til alle, der fysisk eller psykisk oplever, at deres krop er kommet i ubalance, som de ikke selv er i stand til at bearbejde.”

― Kunde Thomas Bjørn ―

 

Metodens byggesten

CS-metoden er baseret på den kendsgerning, at kroppen har en styrende og organiserende energimatrix, omkring hvilken menneskekroppen udvikler sig. Denne viden brugte de gamle ægyptere, kinesere, hinduer, buddhister samt de shamanistiske healere i Afrika, Asien og Sydamerika. Det er beskrevet i alle større hellige skrifter, herunder det Gamle og Nye testamente og er grundlaget for de meget gamle helbredsmetoder – akupunktur, Tai Chi og yoga.

Først efter årtusinders venten på en teknologi, der var i stand til at måle kroppens styrende og organiserende energimatrix, kom dokumentationen fra Dr. Harold Saxton Burr, phD. og lektor i anatomi og neuroanatomi i 43 år ved Yale Universitetet, School of Medicine. Forfatter til bogen “Blue Print For Immortality”, der omhandler en omfattende redegørelse for de elektrodynamiske felter, der styrer alle levende ting.

Ligeledes er CS-metoden inspireret af læge og psykiater John Diamonds arbejde, velbeskrevet i hans bog “Life Energy”. John Diamond oplevede at anvendelse af muskeltests kombineret med klienternes følelsesliv ud fra meridianubalancer gjorde hans behandlinger effektive og med varige resultater. Han forskede i ordenes oprindelse og dybere betydning. Corrective Sounds-metoden bygger på denne viden til at belyse klienternes følelsesmæssige udfordringer og dermed skabe bevidsthed og varige løsninger.

CS-metoden bygger også på John Diamonds forskning om, hvordan vores omgivelser hele tiden påvirker os – positivt eller negativt – f.eks. reklamer, billeder, kunst, mobiltelefoner, farver, lyde og musik.
Metoden er endvidere inspireret af Ellen Langgård, som var uddannet cand.pharm. Hun har været forsker på Landbohøjskolens afdeling for Endokrinologi og Fysiologi. Hun har skrevet bogen ”Kommunikationskinesiologi”. Hele vores system fungerer som ” verdens bedste computer ” – en biologisk computer.

Ca. 80% af alt, hvad vi oplever, styres psykisk og etableres over en forbindelse mellem højre og venstre hjernehalvdel. Et tykt nervebundt kaldet hjernebjælken (Corpus Callosum). Dette nervebundt fungerer som en effektiv kommunikationscentral eller ” telefoncentral ”, hvor der i udviklingsfasen kommer flere og flere abonnenter, og hvor antallet af telefonstik øges langsomt. Hvis man kommer ud for chok, overbelastning af større eller mindre grad og/ eller understimulering, kan nogle af telefonstikkene ” falde ud ” eller hvis problemet er opstået i den tidlige udviklingsfase, kan telefonstikkene risikere slet ikke at være blevet ” etableret ”, og så opstår der kommunikationshuller. CS-metoden kan effektivt regulere i energi-ubalancen, hvor opgaven er at holde alle kommunikationslinjer åbne og funktionsdygtige både på de fysiske, kemiske, og psykiske områder. Ubalancer kan vise sig i form af forskelligartede symptomer. Symptomerne er kroppens måde at kommunikere, at der er opstået en ubalance i kroppen, som den har brug for hjælp. 

Corrective Sounds Metoden benytter en såkaldt ”muskeltest teknik”, (fra kiropraktor uddannelsen i USA) for at kortlægge og analysere kroppens energiniveau – en såkaldt energidiagnose.  Teknikken benyttes sammen med en udviklet sundhedsprotokol til at kortlægge og analysere ubalancer i kroppens mange forskellige energisystemer, samt eksakte tidspunkter ubalancerne er opstået hos personen der testes. Muskeltesten benyttes også til at identificere de forskellige frekvenser kroppen har brug for at få tilført, for at kunne genskabe balancen. Kroppens selvhelende kræfter tager overtager igen og kroppen opnår mulighed for at reparere sig selv og hele.

Med hjælp fra Corrective Sounds-metodens udviklede sundhedsprotokol og muskeltesten identificeres hvor, hvordan og hvornår et traume har skabt en ubalance i kroppen. Muskeltesten påviser ubalancer og når disse korrigeres/reguleres kan der frigøres energi til at klienten kan få en forbedret funktion både fysisk, kemisk og energimæssigt samt psykisk (socialt).

Når energitabet korrigeres, frigøres der en masse energi, som kroppen benytter til at genoprette og fjerne kroppens symptomer/ ubalancer. Akutte traumer er hurtigere at korrigere og regulere, hvorimod ældre ubalancer kan forekomme mere omfattende, og kroppen kan have brug for en længere restitueringsperiode.

Kroppen husker dét, du glemmer

Den grundlæggende tanke bag muskeltesten er, at alt hvad vi har oplevet, lagres i kroppen ligesom en computerens harddisk. Gennem muskeltesten kan der opnås adgang til kroppens “harddisk”, vores underbevidsthed.

Vi har på celleplan indkodet alt, hvad vi har oplevet fra undfangelsen til i dag. Derudover har vi genetisk indkodet en masse ”programmer” i vores “personlige databank”. Bio-computeren er i stand til at kombinere informationer udefra med allerede foreliggende informationer. Der eksisterer utallige muligheder for forstyrrelser i kommunikationsnettet i form af små eller store overbelastninger, traumatiske oplevelser af en hvilken som helst art, hhv. fysisk, kemisk og/eller psykisk, som systemet ikke er i stand til at regulere. Dette betyder, at der kan sidde et skjult lavenergiproblem i kortere eller længere tid – dog oftest i meget lang tid – og dette kan skabe lavfunktion/ubalance et eller flere steder i systemet. Den neuro-elektriske energi, der skal til, for at en hvilken som helst funktion skal være i orden, kan testes ved hjælp af en muskeltestteknik. Hermed kan der så ske en eventuel regulering af energiniveauet, og derved igen skabes fuld kommunikation for den funktion, som evt. har været forbundet med en lavfunktion/ubalance.

Sådan foregår en Corrective Sounds-behandling

Inden du, som klient, kommer i klinikken, har du udfyldt et skema med symptomer og gener. Skemaet danner udgangspunkt for en introsamtalen mellem dig og en Corrective Sounds-behandler (pkt. 1) Her har du også mulighed for yderligere at få afstemt dine forventninger. 

Derpå går Corrective Sounds-behandleren i gang med selve behandlingen (pkt. 2). CS-behandleren tester din krop via muskeltestteknikken og behandlerne stiller 
hovedsagelig mundtlige udsagn til din “harddisk”, kropshukommelsen. Din kropshukommelse giver et “ja svar” eller et “nej svar” vha. en muskeltest. Sundhedsprotokollen indeholder mange forskellige udsagn om kroppens funktionsniveauer og protokollen er udviklet over mange år og udvikles fortsat løbende.

Derpå korrigerer behandleren kroppens ubalancer med energimedicin i form af frekvenser fra udvalgte lydtoner, farvekombinationer, sten og æteriske olier. Til slut undersøges kroppens behov for at lytte til CS-metodens udviklede lydprogrammer, evt. behov for kosttilskud, aflastning af fødevarer eller andet der kan understøtte kroppens helingsproces positivt (hjemmeopgaver). Ved hjælp af CS-metoden får behandleren også svar på, hvor ofte og hvornår klienten skal komme igen til næste behandling i klinikken (pkt. 3+4). Metoden er naturlig, nænsom og hurtigvirkende, 2-4 behandler er tilstrækkeligt. 

Kort om behandlere

For at kalde sig registreret behandler af Corrective Sounds-metoden skal behandleren have gennemført eksamen på Corrective Sounds-Akademiet. Find behandler