0
Din Kurv

Bliv kropselektriker

Alt i og omkring os består af energi, dvs. bevægelser i form af vibrationer og bølger. Vores krop består af op til 75% vand og er følsom overfor forskellige faktorer (vibrationer). Hvis der opstår uorden, forstyrrelser, ubalancer eller blokeringer forstyrres vores krop og derved trues vores sundhed, helbred og livskvalitet. Kroppen har foruden mad, drikke og ilt også brug for at få tilført energi for at kunne fungere. Det har ældre kulturers traditioner og sundhedsviden bevist. I vores vestlige tilgang til sundhed har vi ikke øje for dette, men i andre dele af verden benyttes denne viden fortsat.

Forestil dig kroppen som et hus, der er tilsluttet byens elværk. Elværket sender strøm via ledningsnettet til din bolig, hvorefter strømmen fordeles gennem boligens el-ledninger og diverse stikkontakter og forsyner dine forskellige el-apparater med strøm (energi), så de kan fungere. Blokeringer i husets energiforsyning kan forstyrres, såvel udenfor som indenfor huset. Almindeligvis sender vi bud efter en elektriker, som identificerer problemerne med den manglende strøm. Oftest skyldes det opståede problemer med elforsyningen et sted mellem elværket og din bolig/stikkontakt. Elektrikeren går i gang med at kortlægge, hvor fejlen er opstået. Fejlen kan skyldes elværket, forsyningsvejen mellem elværket og din bolig, i husets el-tavle, i stikkontakter, defekte el-ledninger, en defekt vaskemaskine/tørretumbler eller lignende større elektriske apparater. 

Det er præcis samme opgave, CS-behandleren står overfor, når kroppens energiforsyning er i uorden. Energiblokeringer kan skyldes mange forskellige ting, bl.a. negative tanker eller overbevisninger, undertrykte følelser, negativ energi fra andre, skader fra sportsaktiviteter og meget andet. Når energien blokeres opstår der mange forskellige symptomer, bl.a. træthed, forvirring, manglende klarhed i tankerne, depression og mange andre symptomer. Vha. Corrective Sounds-metoden kan behandleren finde frem til og rette op på kroppens ubalancer.

  • Det gamle sundhedsparadigme hævder, at kroppen er en biokemisk maskine, som styres af vores gener.

  • Det nye sundhedsparadigme hævder, at kroppen er en energimæssig maskine, som formes og påvirkes gennem kroppens energisystemer – der igen påvirker kroppens biologi og dermed vores sundhed. Hvor bl.a. følelser, tanker, opfattelser, overbevisninger, levevilkår, men også fysiske skavanker og kemiske påvirkninger indvirker på kroppens sundhed og dermed på, hvordan vi har det.

Energimedicin kommer fra kvantefysikken, hvor alting eksisterer i både form, materie, frekvenser (svingninger) og danner elektromagnetiske felter. Det betyder, at alt levende har en bestemt frekvens og vibrerer ved bestemte bølgelængder. 

“Konventionel videnskab lærer dig, at du er et offer for dine gener, mens det i den nye biologi er dig, der har magten”. (Bruce Lipton)

“Sundhed er et fuldstændig stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og svaghed” (WHO, 1947)