0
Din Kurv

Fra holistisk til specialist samfund

Siden 1980’erne…

Har mit arbejde været optaget af sundhed og de bagvedliggende årsager til udvikling af gener og sygdom samt hvad der skal til for at opnå trivsel. Jeg har fulgt udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud. En udvikling der mundede ud i mange specialer og specialister.

Samtidig medvirker special nedlægning af de mindre sygehuse –  til at færre sundhedsfaglige har en solid generalistviden. Dvs. en viden om mange forskellige symptomer, sammenhænge og konsekvenserne for patienterne. Det forekommer at blive fremtidige udfordringer for specialeafdelinger at mangle de faglige kompetencer til at kunne behandle patienter med flere slags sygdomme under indlæggelsen.

Patienter går alternative veje

Der bruges ressourcer på diverse undersøgelser i form af blodprøver, scanninger, røntgen osv. og patienterne oplever varierende ventetider og kan beslutte enten at acceptere dette eller selv finde en anden eller supplerende løsning. Patienterne er udfordrede, når de ikke kan finde den forventede hjælp eller tåle tilbudte behandling. Flere og flere mennesker opsøger alternative muligheder og metoder, hvilket jeg har kunnet registrere igennem mere end 20 år. Det er netop en af grundene til at Corrective Sounds metoden har sin berettigelse og har succes, idet metoden har mulighed for at hjælpe det enkelte menneske uanset alder med mange forskellige symptomer, gener eller sygdomme samt rådgive om livsstil. Der er brug for flere CS-behandlere, så vi i fremtiden kan tilbyde behandlinger i sundhedshuse, lægepraksis, jobcentre, ungeenheder i kommuner, langtidssygemeldte, virksomheder m.fl.

Metoden har foruden vist sig at have stor succes med at hjælpe de stigende antal børn og unge der har indlærings- og adfærdsmæssige udfordringer, der mistrives, har skolevægring, der er udfordret med angst, har diagnoser som ADHD, ADD, OCD m.fl. Der er et kæmpe behov for, at vi får uddannet mange flere CS-behandlere, så vi bliver flere der kan hjælpe de mange, der har behov både i private klinikker, men også gerne i kommunernes PPR-afdelinger eller skolesundhedsplejen.

Jeg ønsker at dele mine mange års erfaringer, som kan hjælpe dig til at opnå den hurtigste vej til succesfulde behandlinger og skabe dig en succesfuld behandlerklinik. Med en CS-uddannelse får du et redskab, så du altid kan holde dig selv i balance – du undgår at blive stresset og udbrændt. Samtidig har du mulighed for at specialisere dig inden for selvvalgte sundheds- og trivselsområder.