0
Din Kurv

Et typisk behandlingsforløb

Tidsbestilling og information:
Ved telefonisk henvendelse afklares forventninger til henvendelsen. Der informeres om metoden, forventet forløb, egen indsats og medvirken, samt oplysning om pris for behandling og et lydbehandlingsprogram.

Første aftale i klinikken:
Fra starten sker behandlingen i et roligt og trygt miljø, som egner sig for såvel voksne som børn. Behandleren skaber tryghed og tillid til klienten, og indledningsvis forklares baggrund, årsag og virkning så meget som muligt.

Muskeltesten kan foregå stående, siddende eller liggende på en briks. Såfremt der er tale om et barn, kan testen ske gennem stedfortræder (surrogattest) – typisk en forælder.

Muskeltest:
Hele vores system fungerer som ” verdens bedste computer ”.
Vi har sandsynligvis på celleplan indkodet alt hvad vi har oplevet fra undfangelsen og til her og nu og det er centralnervesystemet der regulerer vores energibalance. Ved hjælp af dette systems evne til at overføre impulser fra en nervecelle til en anden kommunikeres der i hele det menneskelige system.
Den neuroelektriske  energi, der skal til for at en hvilken som helst  funktion skal være i orden, kan vi teste og analysere ved hjælp af en meget enkel og sensitiv muskeltest. Med denne metodik gås direkte ind på biocomputeren. Der bruges eks. en armmuskel og der trykkes let på armen. Hvis leddet låser, svarer biocomputeren ”ja”. Giver det efter, svarer biocomputeren ” nej ”. Denne ja/nej funktion kan bruges som indikator for enhver funktion i et menneskes system og der kan testes på forskellige energiområder inden for det fysiske, kemisk/ernæringsmæssige, psykiske og energimæssige.
Under testen iagttages de grundlæggende funktioner indenfor forskellige udviklingsområder og kroppens reaktioner nedfældes i skemaform. Dette vil give oplysninger om, på hvilke områder klientens forudsætninger kan styrkes.
Skemaet kan bruges til en evaluering af om klientens oplevelser stemmer overens med muskeltest og energianalyse.

Efter korrektion – med forskellige frekvenser – testes ligeledes for evt. stresspåvirkninger, der skyldes fødevarer, samt kroppens behov for kosttilskud som supplement til behandlingen. Sluttelig testes for, hvilke lydfrekvenser kroppen har behov for til efterfølgende selvbehandling hjemme.

Første behandling i klinikken varer typisk 2-2½ time. Enkelte gange 3 timer.

Opfølgende behandlinger:
Der går oftest 6-8 uger mellem første og anden behandling. Antallet af behandlinger total afhænger af problemets størrelse, motivation for gennemførelse af egen hjemmebehandling og andre udefrakommende påvirkninger.

Der er hyppigst behov for 2-3 besøg i klinikken.

Børn med indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og lignende kan forventes at have et lidt længere forløb. Ligeledes ved mere kroniske lidelser.

Hvordan testes små børn?

Spædbørn og småbørn testes oftest gennem en af forældrene. Barnet placeres sammen med den ene forælder på briksen, mens den anden forælder har opmærksomheden på barnet og derved kan der arbejdes koncentreret.