Corrective Sounds Programmet

– en behandlingsmetode der genopretter kroppens balance med anvendelse af forskellige frekvenser

Kort om Corrective Sounds behandlingsmetode

CS Programmet  er en komplementær behandlingsmetode der tager afsæt i energi- og frekvensmedicin, også kaldet vibrationel kinesiologi. Behandlingsmetoden benytter en udviklet sundhedsprotokol og en muskelteknik, der kan identificere kroppens ubalancer – både de fysiske, kemiske, psykiske, energimæssige og arvelige.

Behandlererne identificerer ved hjælp af muskeltests, hvilke bestemte lydfrekvenser der skal benyttes for at opnå den korrigerende og lindrende effekt, så kroppens selvhelbredende egenskaber kan genetableres. Lydfrekvenserne stammer fra gamle syngeskåle, klokker og horn. Andre frekvenser stammer fra mange forskellige farver, sten og æteriske olier.

Behandlingsmetoden benytter sig af forskningen omkring lydes evne til at helbrede kroppen og er sammensat af både gammel østlig sundhedsviden og nutidens vestlige sundhedsvidenskab. Metoden har været praktiseret i Danmark siden år 2000 og er egnet til behandling af mennesker i alle aldre med mange forskellige symptomer. Små børn testes igennem en voksen/forældre.

Uddannelsen til Corrective Sounds Behandler er godkendt af brancheorganisationen Danske Kinesiologer, hvilket betyder at kursisterne kan blive registreret som Registreret Alternativ Behandler (RAB), Sundheds Autoriseret (SA) eller DK Kinesiolog.

Kort om Corrective Sounds Akademiet

Akademiets undervisere opfylder Danske Kinesiologers og Corrective Sounds Akademiets kriterier for at kunne undervise.  Læs mere om uddannelsen >>

Kort om behandlere

For at kalde sig registreret behandler af Corrective Sounds Programmet skal behandleren have gennemført eksamen på Corrective Sounds Akademiet. Find behandler >>

Kort om erfaringer

– fra ind- og udland er det dokumenteret, at lyde har en afgørende indflydelse på både vores psykiske og fysiske velbefindende. Læs klientberetninger >>

 

 

CS Programmets oprindelse
Corrective Sounds Akademiet er etableret i 2001 og har været tæt  tilknyttet Cameron Dawson, udvikleren af The Dawson Program  indtil hans død i 2004. Corrective Sounds Akademiet har samarbejdet om at uddanne behandlere i Danmark og udlandet. Corrective Sounds Programmet er inspireret af dette samarbejde. Metoden arbejder med hvordan kroppen fungerer, hvordan sygdomme opstår, samt hvordan kroppens evne til at helbrede sig selv kan understøttes og styrkes.

CS Programmet er baseret på den kendsgerning, at kroppen har en styrende og organiserende energimatrix, omkring hvilken den menneskelige krop/form udvikler sig.

Denne viden brugte de gamle Ægyptere, kinesere, hinduer, buddhister samt de shamanistiske healere i Afrika, Asien og Sydamerika. Det er beskrevet i alle større hellige skrifter, herunder det Gamle og Nye testamente og er grundlaget for de meget gamle helbredsmetoder – akupunktur, Tai Chi og yoga.

Programmet er således en sammenblanding af denne gamle viden og den moderne vestlige viden om kroppens anatomi, fysiologi og patologi.

Efter i årtusinder at have ventet på en teknologi, som var i stand til at måle kroppens styrende og organiserende energimatrix, kom dokumentationen via Dr. Harold Saxton Burr, Phd. og lektor i anatomi og neuroanatomi ved Yale Universitetet, School of Medicine, i 43 år. Forfatter til bogen “Blue Print For Immortality”.

CS programmet er også inspireret af læge/psykiater John Diamonds, arbejde som beskrevet i hans bøger “Adfærdskinesiologi” og “Life Energy”. John Diamond oplevede at først med anvendelse af den kinesiologiske muskeltest og arbejdet med klienternes følelsesliv udfra meridianubalancer blev hans behandlinger effektive og med varige resultater.  Han forskede i ordenes oprindelse og dybere betydning. Corrective Sounds Programmet benytter denne viden til at belyse klienternes følelsesmæssige udfordringer og dermed skabe bevidsthed og varige løsninger.

Programmet benytter også  John Diamonds forskning om, hvordan vores omgivelser hele tiden påvirker os – positivt eller negativt – for eksempel reklamer, billeder, kunst, mobiltelefoner, farver, lyde, musik osv. Mere om John Diamond  www.drjohndiamond.com

CS Programmet er også inspireret af  ” Kommunikationskinesiologi ”, der er udviklet af Ellen Langgård uddannet cand.pharm, forsket på Landbohøjskolens afdeling for Endokrinologi og Fysiologi. Hele vores system fungerer som ” verdens bedste computer ” – en bio-computer. Sandsynligvis har vi på celleplan indkodet alt, hvad vi har oplevet fra undfangelsen til her og nu. Derudover har vi genetisk indkodet en masse  ” programmer ” i vore personlige databank. ( Bio-computeren er i stand til at kombinere informationer udefra med allerede foreliggende informationer. Den skaber handling og udvikling på et bredt og varieret plan – vel at mærke, hvis der er ” energi ” nok på synapserne  (forbindelsesled mellem 2 nerveceller ) til at få ”fuld kommunikation”).

Der eksisterer utallige muligheder for forstyrrelser i kommunikationsnettet i form af små eller store overbelastninger, traumatiske oplevelser af en hvilken som helst art – fysisk, kemisk og/ eller psykisk, som systemet ikke er i stand til at regulere. Dette betyder, at der kan sidde et skjult lavenergiproblem i kortere eller længere tid – dog oftest i meget lang tid – og dette kan skabe lavfunktion/ubalance et eller flere steder i systemet. Den neuroelektriske energi, der skal til, for at en hvilken som helst funktion skal være i orden, kan testes ved hjælp af en meget enkel og sensitiv muskeltest. Hermed kan der så ske en eventuel regulering af energiniveauet, og derved igen skabes fuld kommunikation for den funktion, som evt. har været forbundet med en lavfunktion/ ubalance.

Ca. 80% af alt, hvad vi oplever, styres psykisk og etableres over en forbindelse mellem højre og venstre hjernehalvdel. Et tykt nervebundt kaldet hjernebjælken (Corpus Callosum). Dette nervebundt fungerer som en effektiv kommunikationscentral eller ” telefoncentral ”, hvor der i udviklingsfasen kommer flere og flere abonnenter, og hvor antallet af telefonstik øges langsomt. Hvis man kommer ud for chok, overbelastning af større eller mindre grad og/ eller understimulering, kan nogle af telefonstikkene ” falde ud ” eller hvis problemet er opstået i den tidlige udviklingsfase, kan telefonstikkene risikere slet ikke at være blevet ” etableret ”, og så opstår der kommunikationshuller.

Der kan med metoden effektivt reguleres i energi-u-balancen, og opgaven er, at holde alle kommunikationslinier åbne og funktionsdygtige, både på de fysiske, kemiske, og psykiske områder.

Med hjælp fra Corrective Sounds Programmets sundhedsprotokol og muskeltestning identificeres, hvor, hvordan og hvornår et traume har skabt en ubalance i klientens krop. Ubalancer kan vise sig i form af forskelligartede ” symptomer ”. Symptomerne er kroppens måde at kommunikere, at der er opstået en ubalance i kroppen, som den har brug for hjælp til. Når energitab korrigeres frigøres der en masse funktionsenergi, som kroppen benytter til at genoprette og fjerne kroppens symptomer/ ubalancer. Det største udbytte af behandlingen opnåes, når det er muligt, at identificere det tidligste tidspunkt for ubalancens opståen. Akutte traumer er hurtigere at korrigere og regulere, hvorimod ældre ubalancer kan forekomme mere omfattende, og kroppen kan have brug for en længere restitueringsperiode.

Metoden, som omhandler kommunikationskinesiologi, går altid ved en muskeltest efter det skjulte energitab, og når dette korrigeres/ reguleres, kan der frigøres energi til at personen kan få en forbedret funktion både fysisk, kemisk og energimæssigt samt psykisk /socialt.

Sundhedsprotokol til analyse og frekvenser til balance
Corrective Sounds Metoden benytter en såkaldt ”muskeltest teknik”,  (fra kiropraktor uddannelsen i USA) for at kortlægge og analysere kroppens energiniveau- en såkaldt energidiagnose.  Teknikken benyttes sammen med en udviklet sundhedsprotokol til at kortlægge og analysere ubalancer i kroppens mange forskellige energisystemer, samt eksakte tidspunkter for hvornår ubalancerne er opstået hos personen der testes.

Muskeltesten benyttes også til at identificere de forskellige frekvenser kroppen har brug for at få tilført, for at kunne genskabe balancen. Kroppens selvhelende kræfter tager overtager igen og kroppen opnår mulighed for at reparere sig selv og hele.

Kropshukommelsen

Den grundlæggende tanke bag muskeltesten er, at alt hvad et menneske har oplevet, lagres i kroppen som en slags ”kropshukommelse” svarende til computerens harddisk, og via muskeltesten kan der opnås adgang til denne ”kropshukommelse”.

Corrective Sounds Metoden benytter teknikken og behandlerne stiller hovedsaglig mundtlige udsagn til klientens kropshukommelse. Klientens kropshukommelse besvarer gennem muskeltesten med et ja svar eller et nej svar. Sundhedsprotokollen indeholder mange forskellige udsagn om kroppens funktionsniveauer, og protokollen er udviklet over mange år og udvikles fortsat løbende.

Frekvenser fra lyde, farver, sten og olier (laves til overskrifts str.)

Til at genoprette kroppens balance anvender behandlingsmetoden frekvensmedicin- vibrationelle frekvenser fra udvalgte og specifikke lydtoner, farver og farvekombinationer, æteriske olier, udvalgte halvædelstene og affirmationer.

Til slut undersøges kroppens behov for evt. kosttilskud eller behov for aflastning af fødevarer eller andet der kan understøtte kroppens helingsproces positivt.

Behandlingsmetoden har været anvendt i Danmark siden 2000.

 

Hvad er en muskeltest

Videnskabelig forklaring på muskeltestning 

Muskeltesten blev udviklet af Dr. George Goodheart, kiropraktor i 1964 som en indikator for kroppens funktioner og informationer.

Hans opdagelse var inspireret af Terence Bennets, kiropraktor i 1920’erne, Frank Chapman, Osteopat i 1930’erne, R.W Lovett, ortopædisk kirurg i 1932 og Henry og Florence Kendall, læger der arbejdede med poliopatienter i 1940’erne.

Med en passende intention er det en meget præcis måde, at finde frem til kroppens viden om sig selv og til de underbevidste informationer, som er lagret i et holografisk system indenfor kroppens struktur.

Vores nuværende fysiologiske forståelse af den indviklede struktur i muskelfibrene afslører en feedforward/feedback system via spindle fibrene og golgi-tene cellerne, som fungerer som en overvågende måler i forhold til muskelfibrene. Hver eneste muskel i kroppen har tusindvis af muskelfibre. På et hvert givent tidspunkt vil nogle af muskelfibrene være afslappede (forlænget), men andre muskelfibre er sammentrukket (forkortet). Dette kaldes muskeltonus. Denne feedback beskytter musklerne imod at blive skadet eller overanstrengt.

Hjernen overvåger konstant hver eneste muskelfiber og sene gennem den information, der kommer fra spindle systemet (primære og sekundære afferente axoner/neuritter  eller golgi tene cellerne. Denne information går til det sensoriske cortex i neocortex og lader hjernen vide, hvordan spændingen er i hver eneste muskel, og hvor den er i forhold til rummet (det hedder propriception). Hjernen kan derpå afgøre, hvordan den ønsker at ændre på musklens spænding, så den kan udføre en bestemt opgave, og det sker sædvanligvis på det ubevidste plan. Hjernen sætter hensigten eller målet for den enkelte muskel. Informationer bliver sendt via gamma og beta efferente nervefibre til cellekernen og kædefibrene, der stimulerer muskelfibrene til enten at trække sig sammen eller slappe af for at fuldføre intentionen.

For at sige det på en enkelt måde, opfører spindle fibrene og golgitene cellerne inde i musklerne og senerne sig på en måde ligesom en måler, der giver hjernen feedback, så den kan genjustere måleren, så det passer til hjernens intention.

Vi kan få adgang til kroppens informationssystem gennem dette højtudviklede feedforward/feedbacksystem ved at vælge en specifik intention og derpå muskelteste den.

Ved muskeltesten bliver musklen et redskab for ubevidste eller indbyggede mønstre, som er vanskelige at komme direkte i kontakt med. Intentionen bliver nøglefaktoren for input til spindle fibrene, der justerer sensibiliteten ligesom i en måler.

Testeren og emnet afgør, hvordan måleren bliver indstillet i forhold til deres intention om at finde det basale dominansmønster (profil) hos denne specifikke person. Perot, Meldener og Gouble opdagede, at intentionen nødvendigvis må være den samme hos både den der tester og klienten, for at man kan stole på den og muskeltestens svar.

Kilde: ” Smart Moves & The Dominance Factor ” af Carla Hannaford

Reference:  bl.a. George Goodheart ” Applied Kinesiologi, 1987, The Dominace Factor, 1987, Kendal H Kendall 1971, Gerald Shambaugh Leisman 1989, Daniel A. Monti  1999, C.Perot, R. Melener og F. Goubel,1991 og David S Walther,1988.

Et typisk behandlingsforløb

© Corrective Sounds - Designet af r-stjerne.dk